CANDIDATES OF SOLDIER CLERK REPORTING PERIOD 11 TO 14 JUN 2018
Regn No

Name

F/Name

8022

Shah Sawood

Muhammad Younas

7926

Zahid Usman

Bagadar khan

7977

Yasir Ullah

Khan Zada

7189

Zubair Shah

Noor Muhammad

7614

Noor Jamil Khan

Kabir Khan

7979

Naeem Muhd Khan

Sher Muhd Khan

7856

Yasir Amin

Mohd Amin

7474

Abdul Qadir Khan

Ayub Khan

7933

Iqtidar Khan

Muhammad farid Khan

7105

Iftikhar Ahmad

Sabz AliKhan

7829

Abid ikram

Muhd akram khan

7005

Muhammad Saleem

M Ameen Khan

7032

Shoaib Naeem

Naseem Javed

7203

Niamat Ullah

Salah Khan

7207

Muhd Aslam

Munawar Khan

7822

Rizwan ullah shah

Mer Alam khan

7596

Shams Zaman

Abdur Rehman

7845

Muhammad Rehman

Dawlat khan

8074

Aqeel Muhammad

Khair Muhammad

7436

Mohd sohail

Yousa sher

7373

Salim ullah

Pasham khan

7001

Abdur Rehman

Gul Nawaz Khan

7873

Shahid ullah

Sher Zaman

7063

Shahid Ali

ZaroJan

7799

Saif ullah

Sher wali khan

7564

Shafat Ullah Jan

Farich Ullah

7849

Rehmat Akbar

Zafar Akbar

7428

Sadam Hussain

Raza Khan

7619

Ali Asghar

Ghulam Zarghoni

7431

Mohd Suleman

Fazal ullah

7753

Zia ur rehman

Jahanzeb

7760

Kashif Ullah

Muhd Ismael

7101

Mohd Amin

Noor khan

7916

Hazrat ullah

Khan Muhammad

7455

Ikram Ullah

Aman Ullah

7100

Wali Muhmmad

Gul Muhammad

7340

Nouman

Siraj Mohd

7951

Gulzar Khan

Atta Khan

7662

Saif Ullah

Imtiaz Ahmad

7779

Adil Khan

Hakeem ur Rahman

7302

Atta Ullah

Muhammad Aziz

7574

Siyal Muhammad

Waris Khan

7778

Ibrahim Khan

Said Baran

7168

Fuqran Ullah

Surat Khan

7359

Rizwan ullah

Khodar khan

7510

Rizwan ullah

Sultan jan

7696

Tahir shah

Zaher shah

7950

Ihtisham

Sher Aziz Khan

7661

Abdul Wahid

Abdul Hameed

7835

Taj Hussain

Mohd zahir Shah

7011

Wasim Ullah

Mir wali Khan

7513

Nadeem ullah

Bhai khan

7720

Hayat ullah

Karim ullah

7521

Sami ullah

Musanif shah

7503

Abdul Aziz

Abdul Latif Khan

7928

Muhammad Adnan

Muhammad Khan