16. District Peshawar
DISTRICT PESHAWAR- RECRUITMENT 2020 PHASE- 3

Ser

Roll No

Name

Father’s Name

1.      

20968

Abu Zar

Zakir Ullah

2.      

20988

Sultan Zaib

Aurang Zaib

3.      

21035

Hamas Shorish

Abdul Ghafar

4.      

21101

Rowaid Khan

Shahbaz Khan

5.      

21105

Fawad Khan

Ghulam Hussain

6.      

21149

Memriz Khan

Muhammad Jangriz

7.      

21193

Ravaid Khan

Said Rahman

8.      

20545

Muhammad Kashif

Dolat Khan

9.      

20773

Hazrat Bilal

Noor Khan

10.   

20843

Fazal Amin

Fazal Rabi

11.   

20911

Kashif Khan

Amrood Khan

12.   

21056

Asim Khan

Almas Khan

13.   

21092

Muhammad Ismail

Fazal Mir

14.   

21096

Azeem Shah

Said Wali Shah

15.   

21162

Saqib Khan

Nabi Khan

16.   

20516

Faysal Alam

Said Alam

17.   

20536

Sudair Khan

Nazeer Gul

18.   

20595

Muhammad Bilal

Maroof Khan

19.   

20599

Akif Khan

Safir Khan

20.   

20637

Saeed Anwar

Bahramand

21.   

20705

Muhammad Ishfaq

Dolat Khan

22.   

20717

Muhammad Wahid

Laiq Khan

23.   

20746

Muhammad Ramiz

Nawaz Khan

24.   

20752

Bilal Khan

Ikram Ullah

25.   

20774

Muhammad Sohail

Zela Khan

26.   

20822

Kaleemullah

Arif Ullah

27.   

20870

Raza Ullah

Dil Khushad

28.   

20955

Muhammad Rafi Ullah

Aman Ullah

29.   

21012

Shahzeb

Shams Ur Rehman

30.   

21014

Faseeh Ullah

Nawab Khan

31.   

21039

Muhammad Fayaz

Wasil Khan

32.   

21055

Hazrat Bilal

Banat Khan

33.   

21082

Shah Fahad

Bismillah Jan

34.   

21147

Muhammad Uzair

Muhammad Israr

35.   

20549

Mubeen Khan

Zain Khan

36.   

20633

Taufeeq Alam

Shah Jehan

37.   

20635

Muhammad Owais

Amal Khan

38.   

20664

Sana ullah

Jan Muhammad

39.   

20680

Mubashir Ali

Shoukat Ali

40.   

20700

Muhammad Shahab

Ebad Ullah

41.   

20737

Tauseef Ullah

Muhammad Ali

42.   

20750

Muhammad Shoaib

Abdul Hameed

43.   

20776

Liaqat Ali

Naseem Khan

44.   

20800

Naeem Ullah

Kaleem Ullah

45.   

20850

Aleem Ullah

Zahir Ud Din