16. District Peshawar
DISTT PESHAWAR - RECRUITMENT 2020 (PHASE-8)

Ser

Roll No

Name

Father’s Name

1.      

20830

Saimal Khan

Peer Muhammad

2.      

20880

Ahamd

Hidayat Khan

3.      

20914

Qadeer

Naeem Jan

4.      

20927

Adil Khan

Juma Khan

5.      

20930

Hidayat Shah

Zahir Shah

6.      

20987

Shahab Khan

Rambil Khan

7.      

21044

Asif Khan

Gulab Sher

8.      

21088

Naseeb Ullah

Rozi Khan

9.      

21093

Arif Ullah

Abbas Khan

10.   

21114

Taif Khan

Niaz Gul

11.   

21166

Mukhtiar Ali

Bakhtiar Ali

12.   

21239

Asad Haleem

Haleem Sher

13.   

20506

Hassan Khan

Momin Khan

14.   

20514

Muhammad

Daud Ur Rahman

15.   

20519

Muhammad Atif

Majeed Khan

16.   

20562

Hazrat Bilal

BaharGul

17.   

20567

Khalid

KamiaGul

18.   

20601

Amir Sohail

Riaz Ahmad

19.   

20609

Atif Khan

Shamroz Khan

20.   

20636

Muhammad Hussain

Sabir Khan

21.   

20669

Ubaid Ullah

Hazrat Ali

22.   

20701

M. Junaid Khan

Noor Khan

23.   

20725

Muhammad Sabir

Mehar Rahman

24.   

20798

Sami Ullah

SubhanUllah

25.   

20799

Muhammad Yousaf

Muhammad Ibrahim

26.   

20805

Habib Ullah

Shaukat Khan

27.   

20816

Ihtisham Khan

Rahmatsher

28.   

20823

IrfanUllahjan

Bismillah Jan

29.   

20833

Jebran Shah

Saleh Shah

30.   

20840

Muhammad Usman

Manawar Khan

31.   

20851

Haris

Ghufran Uddin

32.   

20874

Muhammad Junaid

Israr Hussain

33.   

20915

Waqas Ahmad

Nawabali

34.   

20917

Numan Khan

Abdul Wadood

35.   

20932

Aftab Gul

Fazal Muhammad