16. District Peshawar
DISTRICT PESHAWAR RECRUITMENT – 2021

(PHASE-10) 

Ser

Roll No

Name

Father Name

1.     

20898

Zohaib Khan

Gul Muhammad

2.     

20946

Nauman Khan

Abbas Khan

3.     

20960

Shabir Ahmed

Swat Khan

4.     

20967

Muhammad Hamad

Muhammad Fayaz

5.     

20991

Muhammad Wajid Ali

Raham Dad

6.     

21019

NahidUllah

Almas Khan

7.     

21022

FarhanUllah

Hussain Khan

8.     

21061

Dawood Khan

Jamroz Khan

9.     

21078

SardarHussain

Maazam Khan

10.  

21110

Shakil Shah

Karim Shah

11.  

21184

Laiq Ahmad

AlamSher

12.  

21203

Muhammad Saeed

Noor Muhammad Shah

13.  

21211

Aqib Khan

Khewa Khan

14.  

21220

SaifUllah

Habib Ur Rehman

15.  

21223

Kashif Ali

Mujahid Shah

16.  

20504

Muhammad Khan

NasebGul

17.  

20520

Zia Ullah

Muhammad Siyar

18.  

20551

Nisar Khan

Naheed Khan

19.  

20578

InamUllah

Zarnosh Khan

20.  

20586

SlamanZeb

Abdul Wahid

21.  

20611

Muhammad Zeeshan

Jalat Khan

22.  

20639

Wahid Shah

Imad Khan

23.  

20656

Muhammad Nisar

Rasool Khan

24.  

20696

Muhammad Ali

Nawaz Khan

25.  

20720

Rahat Shah

Nek A. Shah

26.  

20747

Muhammad Bilal

Jamshed Khan

27.  

20769

RaheemUllah

Yaqoot Shah

28.  

20804

Mansoor Ahmad

Nasr Ullah

29.  

20837

Suleman Shah

Bad Shah Gul

30.  

20849

Sher Shah

Faridoon