1. District Upper Dir
DISTT UPPER DIR - PHASE-1 (RECRUITMENT 2021)

 

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.     

16098

Sohaib Ahmad

Zaheer Ahmed

2.     

16173

Waqar Ali

Iftikhar Ahmed

3.     

16422

Abdul Malik Mujahid

Hikmat Ullah

4.     

16140

Atta Ullah

Laibar Khan

5.     

16175

Fawad Ali

Khan Bad Shah

6.     

16393

Jawad Ali

Hazrat Sher

7.     

16171

Rahan Ud Din

Inam Ud Din

8.     

16253

Ambar Shah

Amir Salam

9.     

16403

Sami Ullah

Sham Shur Khan

10.  

16004

Farhad Ali

Shukar Jan

11.  

16071

Badshah Islam

Khair Muhammad

12.  

16389

Saeed Khan

Bashir Rawan

13.  

16311

Maaz Ali

Ismail Shah

14.  

16409

Aziz Ullah

Bacha

15.  

16057

Ikhtisham Ul Haq

Bahadar Khan

16.  

16061

Yasar Khan

Bacha Khan

17.  

16210

Gawhar Ali

Riaz ud Din

18.  

16241

Salah Ud Din

Lal Zada

19.  

16252

Aurangzeeb

Alam Khan

20.  

16316

Ibrahim Khan

Abdul Hakim

21.  

16375

Bacha Rehman

Muhammad Akbar

22.  

16386

Haseeb Ullah

Asmat Ullah

23.  

16408

Shoaib Akhtar

`Fathe Rehman