21. District Bannu
DISTT BANNU - PHASE-1 (RECRUITMENT-2021)

 

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

79342

Rahid Ullah

M. Zarif Khan

2.      

79332

Aqib Ullah Khan

M .Riaz Khan

3.      

79159

M. Afnan khan

Inam Ullah Khan

4.      

79012

Salman Khan

Saif Ullah Khan

5.      

79386

Naik Amal Khan

Hameed Ullah

6.      

79226

Wasim Khan

Dost Muhammad

7.      

79041

Wajahat Ullah

Mujeeb ur rehman

8.      

79066

Kashif Khan

Rasool Zaman

9.      

79384

Zahid Ullah

M. Younas

10.   

79126

Asif Aziz

Bakhmal jan

11.   

79162

Touseef Ullah

M. Younas Khan

12.   

79229

M .Suleman

Habib Zaman

13.   

79387

Noman Khan

Gul Habib Khan

14.   

79326

Qismat Ullah

Akhtar Munir Khan

15.   

79154

Shahid M

Rehman Ullah

16.   

79228

Afnan Shah

Luqman Hakim

17.   

79366

M. Khalid

Eid nawaz Khan

18.   

79377

Kiramat Ullah

Naseeb Ali Shah

19.   

79079

Waseem Khan

Abdullah khan

20.   

79089

Ikram Ullah

Bahadar Nawaz

21.   

79125

Nasir Abdullah

Hashim Ali Khan

22.   

79212

Waqar Ahmad

Atlas Khan

23.   

79069

Aamer Khan

Hazrat Nawaz

24.   

79306

Shafi Ullah

Ameer Jan

25.   

79101

Yahaya Khan

Shama Riaz

26.   

79120

Naqash Ahmad

Amjid Ali Khan