15. District Charsadda
Ser

Regn No

Name

F/Name

1.     

40499

Shaid Khan

Polil

2.     

40442

Fisal Khan

Darwish Khan

3.     

40126

Abu Zar Ali

Parveez Khan

4.     

40200

Muhammad Dawood

Anwar Khan

5.     

40458

Muhammad Siraj

Zair Shah

6.     

40154

Intikhab Alam

Fazli Rahman

7.     

40398

Rooh Ullah

Siyana Khan

8.     

40002

Abdullah

Hazrat Ullah

9.     

40437

Nasir Nawaz

Nawaz Khan

10.   

40076

Muhammad Zubair

Bakhtawar Khan

11.   

40491

Fakhre Alam

Jane Alam

12.   

40108

Amir Khan

Shah Jehan

13.   

40360

Ibne Amin

Guldar Khan

14.   

40207

Asim Khan

Rasool Khan

15.   

40271

Shah Riaz Khan

Asmat Khan

16.   

40174

Kaleem Ullah

Naeem Ullah

17.   

40390

Muhammad Nawaz

Qasim Khan

18.   

40055

Junaid Khan

Rafi Ullah

19.   

40307

Muhammad Ayaz

Rahman Shah 

20.   

40367

Adil Khan

Sher Bacha

21.   

40312

Umar Farooq

Tehseen Ullah

22.   

40038

Munsif Ur Rehman

Rahman Ullah

23.   

40355

M Abubakar Shoaib

Muhammad Shoaib

24.   

40035

Mudasir Gul

Muhib Gul

25.   

40082

Shah Sawar

Ali Rehman

26.   

40177

M Naeem

Murad Ali

27.   

40268

Saeed Ullah

Sameed Gul

28.   

40064

Khadim Jan

Akhtar Ali

29.   

40331

Muhammad Bilal

Sher Azam

30.   

40496

Tawheed Ullah

Ismail Khan

31.   

40086

Shahid Khan

Khan Bad Shah

32.   

40345

Tanveer Ahmed

Nazib Ur Rehman

33.   

40001

Latif Ullah

Mir Alam Khan

34.   

40080

Muhammad Shayan

Masood Ahmad

35.   

40418

Zarshad Ali

Sulaiman Shah

36.   

40121

Muhammad Ismail

Sher Muhammad Khan

37.   

40171

Shah Ayaz

M Gul

38.   

40512

Muhammad Gul

Aftab Gul