9. District Mansehra
DISTT MANSEHRA - PHASE-1 (RECRUITMENT-2021)

 

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

60475

Abdur Rasheed

Sapoo

2.      

60372

Mehtab

Iftikhar Ahmad

3.      

60356

Usama Manzoor

Manzoor Ilahi

4.      

60257

M. Anis

M. Manzoor

5.      

60377

Zohaib Ahmad Khan

M. Iqbal

6.      

60666

Usama

M. Sajid

7.      

60672

Usama Iftikhar

Iftikhar Ahmad

8.      

60074

M Awais

M.Sadiquee

9.      

60234

Zain Sajid

M .Sajid

10.   

60376

Umair

Manzoor Elahi

11.   

60444

Kawish Kaleem

Hamza Ali Khan

12.   

60347

Walid Shah

Sahawat Shah

13.   

60103

Umar Ilyas

M .Ilyas

14.   

60350

Khubaid Ahmed

Ihsan Ahmed

15.   

60401

Waqas Ahmad

Chan m

16.   

60437

Jalal Arif

M Asif

17.   

60590

M. Zeshan

Ghulam Nabbi

18.   

60317

Muzamil Khan

Fida Hussain

19.   

60189

Ali

M .Pervez

20.   

60486

M. Hussain

Aurangzeb

21.   

60098

Ahmad Khan

Abdul Sattar Khan

22.   

60544

Awais Ali

Ali Khan

23.   

60030

Junaid Javed

M. Javed

24.   

60042

Ubaid Ullah

Hiabat Khan

25.   

60200

M .Shahzad Khan

Shams Ur Rehman

26.   

60564

Bilal Ahmad

Fazal Ur Rehman

27.   

60274

Ihtisham Ashraf

M. Ashraf

28.   

60258

M. Anees

M. Manzoor

29.   

60261

Bakht Zada

Rangeen

30.   

60339

Faizan Mustafa

Ghulam Mustafa

31.   

60408

Uzair Jameel

Jameel Ahmad

32.   

60448

M Adil

Anwar Khitab

33.   

60526

M. Nawaz

Naseem Khan

34.   

60214

Ibad Ullah

Mafareen Khan

35.   

60403

M Sohrab

M Tahir