16. District Peshawar
DISTT PESHAWAR - PHASE-1 (RECRUITMENT-2021)

                                                   

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

43211

Nihal

Ilyas Khan

2.      

43229

Shabeer Khan

Zain Khan

3.      

43412

Anwar Ullah

Abdullah Jan

4.      

43187

Iqrar Ullah

Muhammad Ijaz

5.      

43200

Abdul Jalil

Islam Gul

6.      

43017

Junaid Shah

Muhammad Muner

7.      

43092

Amjid Khan

Subaidar Khan

8.      

43224

Muhammad Alam

Mahyar Gul

9.      

43137

Zakria

Iftikhar

10.   

43302

Muhammad Waqar

Abdur Rehman

11.   

43359

Asad Ullah

Itbar Khan

12.   

43355

Muhammad Aizaz

Naveed Iqbal

13.   

43383

Sohaib Muhammad

Sakhi Muhammad

14.   

43318

Zaid Ahmad

Naik Muhammad

15.   

43240

Moshai Khan

Taj Muhammad Khan

16.   

43541

Nowshad

Khial Muhammad

17.   

43115

Zahid Ullah

Masood Khan

18.   

43194

Izhar Ahmad

Iftikhar Ahmad

19.   

43389

Muhammad Wali

Jamtool

20.   

43135

Haider Khan

Ali Haider

21.   

43248

Muhammad Uzair

Imam Shah

22.   

43562

Rafi Ullah

Gul Rahim

23.   

43602

Zubair Ahmed

Ziarat Gul

24.   

43197

Waqas Ahmad

Fazal Nabi

25.   

43272

Atta Ullah Khan

Banaras Khan

26.   

43428

Kaleem ullah

Javed Khan

27.   

43532

Muhammad Asif

Taj Muhammad

28.   

43356

Imtiaz Ahmed

Salah Ud Din

29.   

43377

Hamad Rehman

Muhammad Rehman

30.   

43543

Yahya Khan

Kareem Khan

31.   

43099

Muhammad Ilyas

Almas Khan

32.   

43251

Shah Zeb

Muhammad Amir

33.   

43267

Muqadar Sher

Gulab Sher

34.   

43561

Shah Sawar Khan

Rahbat Khan

35.   

43609

Murad Ali

Sardar Ali

36.   

43361

Kashif Ullah

Shah Khalid

37.   

43219

Fawad Khan

Munawar Khan

38.   

43175

Ali Khan

Jan Khan

39.   

43363

Siraj Ud Din

Abdul Khaliq

40.   

43162

Murad Ali

Ubaid Ullah Khan

41.   

43436

Fayaz Khan

Miraz Khan

42.   

43088

Zabeeh Ullah

Khadi Khan

43.   

43160

Arif Ullah

Shamroz Khan

44.   

43168

Aqib Ullah

Raman Khan

45.   

43368

Adnan Ullah

Muhib Ullah Khan

46.   

43481

Zeeshan Khan

Imdad Khan

47.   

43559

Rahid Khna

Ashraf Khan

48.   

43182

Shoaid

Dost Muhammad

49.   

43595

Sardar Ali

Noor Jan

50.   

43332

Imran Khan

M Ali Shah

51.   

43378

Sher Alam Khan

Banaras Khan

52.   

43433

Afaq Ullah

Shahid

53.   

43480

Hassan Shah

Parvez Khan

54.   

43536

Muhammad Jamil

Bahadar Khan

55.   

43055

Shakir Ullah

Momin Khan

56.   

43284

Umar Daraz

Arif Khan

57.   

43391

Saqib Ahmed

Shehzad Gul

58.   

43440

Hazrat Bilal

Misri Khan

59.   

43043

Shafqat Ullah Khan

Abdur Razaq

60.   

43069

Muhammad Zohaib

Inam Ullah

61.   

43142

Wahid Ullah

Fazal Muhammad

62.   

43215

Hamad Khan

Khalil Khan

63.   

43352

Muhammad Bilal

Gul Zada

64.   

43386

Abdul Wadood

Wakeel Khan

65.   

43423

Rooh Ullah

Mir Ahmed Khan

66.   

43479

Muhammad Saleem

Sharif Ullah khan

67.   

43565

Shabab Ali

Rahat Shah

68.   

43574

Arbab Abdul Wasay

Arbab Asghar Ali

69.   

43074

Aman Ullah

Ihsan Ullah

70.   

43276

Mansoor Khan

Khushdil Khan

71.   

43411

Ameer Hamza

Bakhat Munir

72.   

43422

Hilal Khan

Amjad Ali

73.   

43432

Muhammad Farooq

Rahman Gul

74.   

43013

Muhammad Tufail

Farman Ali

75.   

43161

Muhammad Salman

Muhammad Ayaz

76.   

43237

Noor Islam

Shams Ul Islam

77.   

43238

Habib Ullah

Rehmat Ullah

78.   

43289

Shahab khan

Asmat Khan

79.   

43444

Rafiq Ullah

Muhammad Iqbal

80.   

43470

Amir Iqbal

Iqbal Ud Din

81.   

43502

Shahid Khan

Fazal Subhan

82.   

43036

Waseem Khan

Gul Shad Ahmed

83.   

43245

Nouman

Allah Dad

84.   

43371

Riaz Ullah Khan

Ferdos Khan

85.   

43429

Umar Farooq

Saif Ullah

86.   

43445

Saeed Ullah

Fazal Muhammad

87.   

43045

Muhamamd Ali

Rahim Dad

88.  

43222

Muhammad Kashif

Khurshid Ali

89.   

43233

Muhammad Waqar

Rashid Khan

90.   

43327

Jawad Ahmad

Gul Shad

91.   

43351

Waqas Ahmed

Fazle Wahid

92.   

43467

Farhan

Mujeeb Ur Reham

93.   

43512

M Usman

Mehar Gul

94.   

43195

Amjid Khan

Gula Khan