33. FR D.I.Khan
DISTT FR D.I.KHAN - PHASE-1 (RECRUITMENT 2021)

 

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.      

67001

Syed Noor

Misal Khan

2.      

67002

Habib Ur Rehman

Mirsala Khan

3.      

67003

ShabayZai

Haftay Khan

4.      

67004

Israr Khan

Ghani Ur Rehman

5.      

67005

Sharif Khan

Abdullah

6.      

67006

M Ranzan

Sonran khan

7.      

67007

ObaidUllah

Meerabat khan

8.      

67008

M. Zaman

Mir jan

9.      

67009

Isa Khan

Sadar Khan

10.   

67010

S. Sadiq Shah

Nasreen Shah

11.   

67011

Akhtar Shah

Naik Shah