38. Lower Chitral
LOWER CHITRAL - PHASE-1 (RECRUITMENT-2021)

Ser

Regn No

Name

F/Name

1.     

10292

Shoaib Ur Rehman

Bur Dan

2.     

10096

Jawad Ahmad

Noor Akbar

3.     

11246

Waqas Amad

Sher Wali Khan

4.     

11350

Ikram Ullah

Khush Ahmad

5.     

11354

Ihsan Ali

Ghazi Nabi

6.     

10177

Aqib Alam

Usman Khan

7.     

10415

Sajjad Ali Shah

Gul Khan

8.     

10097

Atta Ullah

Jaffar Khan

9.     

10495

Riaz Ullah

Mohd Aziz Ullah

10.   

10855

Kiramat Ullah

Meharban Khan

11.   

10868

Qadir Nasir Raooof

Abdur Raoof

12.   

11245

Fida Ali Shah

Ibrahim Shah

13.   

10330

Imad Khaliq

Rahmat Khaliq

14.   

10111

Hayat Ur Rehman

Shamsher Ali Khan

15.   

10223

Ateeq Ur Rehman

Lakh Rehmat

16.   

10485

Sahar Rehman

Muhammad Rahim

17.   

10748

Shehriyar Ali

Shokor Man Shah

18.   

10470

Akshi Hussain

Rehmat Sharif

19.   

10831

Hamid Ullah

Shukriman

20.   

10082

Shafiq Mustafa

Rehmat Mustafa

21.   

10240

Waqar Ali

Zahir Khan

22.   

10151

Irfan Ullah

Abdul Ghafoor

23.   

10315

Fayyaz Ud Din

Salah Ud Din

24.   

10458

Amjad Ali

Mohd Zahir Khan

25.   

10603

Aslam Abbas

Dinar

26.   

10702

Muzzamil

Hakim Ur Rehman

27.   

10730

Subhan Ud Din

Nuhran Shah

28.   

10858

M. Touseef

Asad Ullah

29.   

10404

Ahtisham Ur Rehman

Muhammad Nabi Jan

30.   

10494

Abdul Salam

Abdul Ghafar

31.   

10686

Wasim Sajjad

Abdul Qayum

32.   

10944

Fakher Ali

Ayub Khan

33.   

10599

Aqeeq Ullah

Toti Khan

34.   

10738

Ajmal Ud Din

Siraj Ud Din

35.   

10913

Zubair Khan

Muhammad Zahir

36.   

11170

Fahim Akram

Sahib Nizar Khan

37.   

10012

Shafiq Ur Rehman

Fatih Muhammad

38.   

10133

Tanvir Ud Din

Abdul Karim

39.   

10493

Imtiaz Gul

Islam Gul

40.   

10529

SafdarAlam

Muhammad Nawaz Khan

41.   

10586

Shafiq Ali

Sharafat Ud Din

42.   

10751

Fazal Maula

Fazal Malik

43.   

10765

Ubaid Ullah

Rehman Ullah

44.   

10890

Ishtiaq Hussain

Burhan Ud Din

45.   

10914

Aziz Akbar

Gul Akbar

46.   

10957

Abdul Basir

Abdul Qudoos

47.   

10987

Azhar Ud Din

Salah Ud Din

48.   

11174

Abid Ali Shah

Mohd Zafar Shah

49.   

10307

Saif Rehman

Abdur Rehman

50.   

10400

Sajid Mehmood

Sardar Qadir

51.   

10437

Inayat Ullah Baig

Mohd Afzal Baig

52.   

10892

Farid Hussain

Asmat Khan

53.   

11119

Safi Ullah

Aman Ullah

54.   

10525

Fida Hussain

Khan Zaman

55.   

10552

Zulfiqar Ahmad

Nawrooz Khan

56.   

10845

Tahir Ali Shah

Faiz Ur Rehman

57.   

10670

Israr Ali Shah

Azam Khan

58.   

10578

Muhammad Zarif

Sharif Khan

59.   

10571

Aftab Husain

Akhtar Hussain