31. Tribal District Orakzai
DISTT ORAKZAI - PHASE-1 (RECRUITMENT 2021)

 

Ser

Regn No

Name

/Name

1.      

87403

Tafseer Ali

Faiz Ali

2.      

87019

M. Aub

Khana Din

3.      

87306

Abdul Tahir

Shah Mehmood

4.      

87079

Hamzullah

M. Qayyum

5.      

87239

Abdur Rauf

Ashraf Khan

6.      

87256

Shahid Noor

Gulab Noor

7.      

87424

Rahib Ullah

M. Iqbal

8.      

87476

Hafiz Ullah

Gulman Khan

9.      

87342

Muhammd Umar

Jalil Khan

10.   

87331

Shahab Ali

Aqid Ali

11.   

87447

Nooristan

Noormat Khan

12.   

87449

Mukhtar Alam

S. Alam

13.   

87225

M Shabir

Kiman Shah

14.   

87219

Zahid Khan

Shamshad

15.   

87417

M. Zaman

Shah Sawar Ali

16.   

87032

Rehman Ullah

M. Arif Khan

17.   

87044

Izaz Ullah

Anwar Khan

18.   

87071

Wahid Ullah

Ziarat Mir

19.   

87426

Asad Khan

Hameed khan

20.   

87128

Sahib Hussain

Syed Mir Akbar

21.   

87261

M. Saeed

Injeer Khan

22.   

87399

Shabir Ahmed

Eid Badshah

23.   

87049

Zia Ullah

Rehman Khan

24.   

87468

Ahmed Abbas

Ali Shah

25.   

87024

Bismel Rehman

M. Rehman

26.   

87289

Abu Bakar

Muhammad Waris

27.   

87452

Najeeb Ullah

Multan Akber

28.   

87053

M. Ibrahim

Pio Khan

29.   

87070

Abdul Manan

Shareef Khan

30.   

87078

M. Nawaz

M. Zahid

31.   

87368

Hawas Ali

Ayas Ali

32.   

87398

Nazeef Ullah

Khaista GUl

33.   

87305

Ikram Ullah

Hukam Badshah

34.   

87467

Ajmaeen Ullah

Razim Badshah

35.   

87075

Rizwan Ullah

Yousaf Shah

36.   

87483

Bakht Munir

Maseed Khan

37.   

87180

Nisar Ul Haq

Abdul Haq

38.   

87163

Rahman Ullah

Waleef Khan